Podpora MED-ART

Podpora je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie teamviewer.

Postup:

1. Stiahnite aplikáciu TeamViewer TU
2. Spustite aplikáciu.
3. Pracovníkovi podpory nadiktujte ID a heslo pre prihlásenie.

MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
tel.: 037/ 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom

informácie, poradenstvo a reklamácie
Zelená linka 0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.skCall Centrum

objednávky v pracovné dni od 7:00 do 18:30 hod.
Zelená linka 0800 900 700
e-mail: dispecercc@med-art.sk