Partnerské projekty

VAŠA LEKÁREŇ

Sme partnerom družstva Vaša Lekáreň, najväčšej virtuálnej siete lekární na Slovensku. Podporujeme myšlienku projektu dať individuálnym lekárňam do rúk jednotné marketingové nástroje, spoločnú obchodnú stratégiu, softvérové prepojenie a sell-outový obchodný model, čo posilní ich konkurencieschopnosť voči silnejúcim sieťam lekární.


Chcem vedieť viac... ▼

Reagujeme na potreby pacientov, lekární a výdajní ZP
Ako silná distribučná farmaceutická spoločnosť sme partnerom moderného Centra zdravia v Nitre – spoločnosti  DAMIPHARM, s.r.o., prostredníctvom ktorého získavame aktuálny obraz o potrebách, požiadavkach a dopyte zdravotníckych zariadení, akými sú všeobecné ci odborné ambulancie, lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb či predajne zdravej výživy.

Centrum zdravia v Nitre ▼

Dovoz zdravotníckych prístrojov
Od roku 1992 sme spolupracujúcim partnerom obchodnej spoločnosti ZOLS, s.r.o., ktorá sa zameriava na dovoz, distribúciu a servis zdravotníckych prístrojov. Prostredníctvom spoločnosti ZOLS pomáhame zabezpečovať prístroje pre zdravotnícky sektor, štátne nemocnice, kliniky, súkromné ambulancie a ďalšie zdravotnícke zariadenia.

Prístroje pre zdravotnícky sektor ▼

Spoločenská zodpovednosť
MED-ART vo svojej filozofii podporuje projekty, ktoré prispievajú k ozdraveniu životného prostredia. Od roku 2010 je členom projektu GreenWay, ktorý sa zameriava na ekologickú prepravu tovaru prostredníctvom jedinečného komplexného systému infraštruktúry, logistiky, technológie a služieb. Spojením týchto segmentov do jedného celku bol vytvorený funkčný biznis model pre zavedenia elektromobility do praxe. MED-ART v rámci projektu spolupracuje na zavádzaní elektromobility v Slovenskej republike.

Chránime životné prostredie ▼

MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
tel.: 037/ 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom

informácie, poradenstvo a reklamácie
Zelená linka 0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.skCall Centrum

objednávky v pracovné dni od 7:00 do 18:30 hod.
Zelená linka 0800 900 700
e-mail: dispecercc@med-art.sk