MED-ART ČLENOM STEERING COMMITTEE

Od 17. októbra 2010 spolupracuje na projekte Greenway aj spoločnosť MED-ART. Je partnerom vo vývoji a zavádzaní elektromobility v Slovenskej republike.
Účelom tohto partnerstva je oficiálne odštartovať spoluprácu na niekoľkoročnom projekte elektromobility a tým aktívne prispieť k ozdraveniu životného prostredia. Na spoločných stretnutiach vývojových tímov sa riešia východiská, ciele, rozsah, ale aj riziká celého projektu.
Generálny riaditeľ MED-ARTu PharmDr. Ján Holec je členom veľkého riadiaceho výboru (steering committee). Ďalšími členmi sú vedúci pracovníci dopravy MED-ARTu, ktorí spolupracujú z pozície projektových manažérov.

„Obdobie od októbra 2010 do novembra 2012 sme nazývali ako obdobie stabilizácie a riešenia náväzných podprojektov“, konštatuje Dr. Holec. „GreenWay projekt a. s., je združenie právnických osôb, ktoré má za cieľ efektívne využívanie ekologických áut za súčasných technologických a ekonomických možností. Ponúkať tieto vozidlá do budúcnosti chceme logistickým, špedičným a kuriérskym spoločnostiam, rovnako aj živnostníkom. Ponuka by sa mala sústrediť na elektrododávky s nosnosťou do 3,5 t a dojazdom 240 km. Zo začiatku sa bude jednať o prenájom auta s komplexnou službou, pričom klient bude platiť len za prejazdené kilometre.“

Spoločnosť MED-ART úspešne pokračuje v zavádzaní projektu ekologického využívania elektrickej energie v automobilovom
priemysle. V mesiaci november sme začali prevádzkovať prvé štyri vozidlá zo 100%-ným elektrickým pohonom. Je to malá flotila elektrododávok, MED-ART ako klient si tieto autá prenajíma od spoločnosti GreenWay Project a platí len za prejazdené kilometre.

„Tento mesiac sme na Slovensku symbolickým prestrihnutím pásky a následnou ukážkou výmeny batériového boxu slávnostne otvorili i prvé dve výmenníkové stanice batérií v Európe pre flotilu GreenWay dodávok do 3,5 t,“ pokračuje Dr. Holec. „Jedna výmenníková stanica je v Bratislave a druhá v Nitre. Takto aj MED-ART aktívne prispel k Európskemu týždňu mobility 2012, do ktorého sa zapojilo viac ako 33 krajín z Európy. V mene tímu spoločnosti MED-ART a tímu projekt GreenWay by som sa rád i touto cestou poďakoval predovšetkým partnerom projektu GreenWay, všetkým spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré sa podieľali na vývoji, realizácii a mediálnej propagácii celého projektu. Špeciálne poďakovanie patrí mojim najbližším spolupracovníkom v projekte a to kolegom Marcelovi Džačovskému, Danielovi Keselymu a Rajmundovi Hirthovi za ich cenné rady a aktívnu dennodennú pomoc pri zavádzaní projektu do života.“

Ďalšia stanica na výmenu batérií od spoločnosti GreenWay Operator, a. s.

Stanica v Nitre je riešená ako „in house“, t. j. stanica zrealizovaná v už existujúcej polyfunkčnej hale v blízkosti prevádzky spoločnosti MED-ART a napriek inému stavebnému riešeniu je plne systémovo kompatibilná. Obsahuje rovnaký počet, t. j. 12 batériových boxov, ako samostatne stojaca – bratislavská mobilná verzia stanice, ktorú sme otvorili v mesiaci november. Rozmery haly umožňujú v budúcnosti osadenie ďalších 12-tich boxov batérií bez ďalších zásahov do konštrukcie. Na otvorení bola pre záujemcov predvedená ukážka výmeny batériového boxu, ktorá prebieha v stanovenom limite 7 minút.

Táto jednoduchá výmena batérie za plne nabitú poskytuje autu dojazd ďalších 200 km. Efektívne prevádzkovanie flotily bez zdĺhavého čakania na nabitie predstavuje jednu z hlavných myšlienok systému GreenWay Operatora. GreenWay elektrododávky môžu na rozdiel od ostatných elektromobilov najazdiť denne prakticky neobmedzené množstvo kilometrov. Ich prevádzka nie je preto len ekologickou a prestížnou záležitosťou, ale hlavne výrazným ekonomickým prínosom.

Na následnej recepcii spojenej s prezentáciou sa záujemcovia oboznámili s technológiou, systémom a komplexnými službami GreenWay Operatora.

Ambíciou spoločnosti GreenWay Operator je v najbližšom období otvoriť ďalšie stanice pre výmenu batérií, v spádových oblastiach existujúcich alebo budúcich klientov, a tým zároveň vytvárať sieť potrebnú pre ďalší rozvoj elektromobility.

Podnikateľský model GreenWay Operatora preto integruje všetky súčasti elektromobility (stanice, energiu, flotilu, servis, monitoring a call-centrum) „pod jednou strechou“. Výsledkom takejto integrácie je služba. Klient platí za využívanie elektromobilu poplatok, v ktorom sú zahrnuté všetky náklady vrátane spotrebovanej energie. Tento poplatok je možné zafixovať na obdobie jedného či dvoch rokov a cena nie je vyššia ako náklady pri prevádzke dieselového automobilu.

Veríme, že táto testovacia prevádzka stanice bude ďalším významným krokom nielen pre GreenWay Operatora, ale aj budúceho klienta MED-ART, ktorý plánuje doplniť časť svojej flotily práve elektrickými dodávkami.

Stratégia rozvoja a podpory elektromobility na Slovensku prináša nové stimuly

S veľkou radosťou vnímame pozitívne správy, ktoré sa týkajú úspechov elektromobility vo svete. Či už sa jedná o predajné úspechy viac či menej svetoznámeho výrobcu elektromobilov Tesla Motors, ktorej úspešný model Tesla S prekonal v Kalifornii v predajoch svojich konkurentov – zástupcov vyššej triedy limuzín prémiových značiek, alebo nedávno zaregistrovaný úžasný úspech Nissanu Leaf, ktorý bol/je v Nórsku najpredávanejším autom.

Pre dobré správy zo sveta elektromobility však už našťastie nemusíme cestovať iba do zahraničia. Začal sa formovať názor slovenskej vlády na elektromobilitu, a práve v týchto mesiacoch sa intenzívne diskutuje o finálnom znení národnej stratégie rozvoja a podpory elektromobility na Slovensku. Poslanci mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy schválili prípravu konkrétnych opatrení, ktoré bez nárokov na verejné zdroje majú za cieľ stimulovať rozvoj elektromobility na úrovni hlavného mesta.
Na Slovensku sme v e-mobilite vytvorili ďalší svetový unikát. Minulý víkend (9. – 10. 11.) spoločnosť GreenWay Operator, a. s. tými istými dodávkami, ktoré používa spoločnosť MED-ART pre rozvoz liekov a medicínskych produktov pre svojich klientov, vytvorila na trase Nitra – Bratislava (opakovaná trasa) svetový rekord v počte kilometrov, ktoré elektromobil prešiel počas 24 hodín. Existujúci rekord sme tak prekonali o viac ako 800 km, tým, že sa nám podarilo prejsť 2048 km. Dokázali sme tak všetkým, že elektrické dodávky od GreenWay predstavujú naozaj výnimočnú technológiu. Dobré meno sa ľahko šíri, a tak je prirodzené, že Green- Way expanduje aj za hranice Slovenska, konkrétne na rakúsky trh.

Úspechy elektromobility vo svete i na Slovensku však neprichádzajú samé. Vychádzajú z dennodennej ťažkej práce podnikateľov, konštruktérov, technikov, predajcov a v neposlednom rade aj klientov, ktorí sú ochotní vnímať pozitíva tejto progresívnej, životnému prostrediu priaznivej technológii. Želajme si preto všetci, ktorí sa s elektromobilitou pravidelne stretávame, aby naša námaha bola odmenená ďalšími spokojnými klientmi, ušetrenými nákladmi na prevádzku a čistejším ovzduším bez zbytočných ton CO2 pochádzajúcich z výfukov áut poháňanými spaľovacími motormi.

MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
tel.: 037/ 77 53 702
e-mail: sekretariat@med-art.sk

Centrum služieb zákazníkom

informácie, poradenstvo a reklamácie
Zelená linka 0800 606 700
e-mail: centrum.sluzieb@med-art.skCall Centrum

objednávky v pracovné dni od 7:00 do 18:30 hod.
Zelená linka 0800 900 700
e-mail: dispecercc@med-art.sk